Skip to main content

Honor Code

Bạn có quyền đăng ký miễn phí một tài khoản tương ứng với tên người dùng của bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ). Trong trường hợp bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ) có nhiều số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội, bạn có thể cập nhật hoặc liên kết các thông tin đó trên trang cấu hình tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và việc đăng nhập do bạn thực hiện. Bạn cũng cam kết không sử dụng chung một tài khoản cho nhiều người, trừ khi có sự đồng ý của đội ngũ Open Classroom.
Bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ) có quyền học và thực hành tương ứng với kiểu tài khoản hiện tại (hạng E hoặc hạng A). Tài khoản ngay sau khi đăng ký mặc định là hạng E. Bạn có quyền nâng cấp tài khoản lên hạng A vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang ở hạng A, thời hạn sẽ được cộng thêm đầy đủ khi bạn nạp thêm tiền vào bất cứ thời điểm nào. Tài khoản của bạn tự động chuyển về hạng E khi hết thời hạn hạng A.
Khi sử dụng Open Classroom, bạn cam kết không:

  • Đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật
  • Vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân
  • Đăng tải các hình ảnh hoặc nội dung vi phạm bản quyền
  • Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ không phải của Open Classroom hoặc đối tác của Open Classroom
  • Gửi tin nhắn rác, phát tán các phần mềm độc hại
  • Thực hiện các hành vi phá hoại đối với cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ của Open Classroom