Skip to main content

Đào tạo 5S


An Phát Holdings

Giới thiệu

Đây là khóa học về văn hóa 5S - sự chuẩn mực cần thiết dành cho các cán bộ nhân viên.

Khóa học này sẽ trình bày khái niệm phương pháp 5S, lợi ích của phương pháp 5S và các bước triển khai 5S trong doanh nghiệp.

Yêu cầu

Học viên cần kích hoạt tài khoản Open Classroom qua email và nên sử dụng máy tính để có trải nghiệm học tập tốt nhất.

Thông tin về tổ chức

Logo An Phát Holdings

An Phát Holdings

An Phát là một trong những tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Enroll