Skip to main content

About

Động lực

Với mong muốn xây dựng một thế hệ chủ nhân tương lai có đủ trình độ đưa đất nước tiến lên sánh ngang với các cường quốc năm châu, nền tảng giáo dục trực tuyến Open Classroom ra đời, dựa trên mô hình giáo dục tiên tiến của các quốc gia phát triển. Open Classroom trao cho học sinh cơ hội học tập với chất lượng quốc tế để xây dựng tương lai, hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão, khát vọng ở hiện tại.

Thông tin

Sứ mệnh

Trách nhiệm của chúng tôi là chuẩn bị cho học sinh đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tầm nhìn

Trở thành một hình mẫu ưu tú trong phát triển giáo dục, vươn tới nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Giá trị

 • Creativity: Đổi mới sáng tạo
 • Community: Kết nối cộng đồng
 • Contribution: Tận tâm cống hiến
 • Triết lý

  Triết lý của chúng tôi nhấn mạnh vào năng lực ưu điểm, sở trường của mỗi cá nhân nhằm khơi dậy mong muốn không ngừng học hỏi, tinh thần tự chủ tự giác và tin vào giá trị của bản thân mình.

 • Đối tượng trung tâm của nền giáo dục là học sinh.
 • Môi trường giáo dục phải lành mạnh và an toàn.
 • Mọi trẻ em đều có quyền được học tập.
 • Học hành là quyền, không phải là nghĩa vụ.
 • Học không phải để lấy thành tích.
 • Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
 • Các thành viên của đội ngũ Open Classroom thiết lập chính sách, xây dựng nội dung, phát triển ngân sách và lập kế hoạch để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.